Personele ondersteuning

Een gemeente is op zoek naar een projectleider om voor een periode van 3 jaar meerdere bestemmingsplannen te realiseren. Vanwege ziekte van een eigen medewerker, zoekt een provincie tijdelijk een ervaren medewerker ruimtelijke ordening. Een projectontwikkelaar heeft behoefte aan een gespecialiseerde jurist om het vergunningenmanagement te voeren van een groot bouwproject en hem bij te staan bij de juridische procedures. Het zijn allemaal voorbeelden van situaties waarbij onze klanten een ruimtelijk ordeningsadviseur voor korte of langere termijn willen inhuren.

Personele ondersteuning in ruimtelijke ordening

Voor ruimtelijk ordeningsvraagstukken kunt u terecht bij onze adviseurs. Zij kunnen u zowel als projectleider dan wel als projectmedewerker bijstaan bij het opstellen en begeleiden van ontwikkelingsgerichte en beheersmatige bestemmingsplannen . Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen voor woongebieden, dorpskernen, bedrijventerreinen, buitengebied, infrastructuur, herstructurering binnenstedelijke gebieden en met centrumplannen, alsmede met de begeleiding van bestemmingsplanprocedures en (omgevings)vergunningsprocedures.

Daar komt bij dat onze adviseurs vaak afkomstig zijn van de overheid en derhalve precies weten hoe men moet functioneren in een ambtelijke organisatie en hoe met bestuurlijke en politieke gevoeligheden moet worden omgegaan.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor personele ondersteuning, neem dan contact met ons op.