Digitale bestemmingsplannen

Een agrarisch bedrijf wil zijn bouwblok uitbreiden. Een woningbouwvereniging wil een nieuw woongebied realiseren. Een projectontwikkelaar wenst winkels en appartementen te bouwen. Voorbeelden van ruimtelijke (bouw)projecten die vaak niet passen binnen de geldende bestemmingsplannen.

Bestemmingsplannen die uw bouwplan mogelijk maken

De gemeente kan in dergelijke gevallen besluiten om het project mogelijk te maken door een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Meer dan voorheen dwingt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening de gemeenten tot het actueel houden van hun bestemmingsplannen. Dat betekent in veel gevallen dat gemeenten ruimtelijke projecten die in strijd zijn met het bestemmingsplan, meteen door middel van een nieuw bestemmingsplan zullen willen regelen.

Gemeenten willen verder hun burgers goed informeren en ruimtelijke plannen kunnen uitwisselen met andere overheden. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de verplichting die vanaf 1 januari 2010 bestaat om bestemmingsplannen in een digitale vorm op te stellen. Alle bestemmingsplannen die door ons gemaakt worden zijn digitale plannen die uitwisselbaar, vergelijkbaar en raadpleegbaar zijn. Wij volgen hiertoe de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 , waaronder:

  • het InformatieModel Ruimtelijke Ordening (IMRO) 2012;
  • de PraktijkRichtlijn BestemmingsPlannen (PRBP) 2012;
  • de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP) 2012;
  • de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI) 2012.

Onze expertise

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen en begeleiden van verschillende soorten digitale bestemmingsplannen, zoals bestemmingsplannen voor woongebieden, dorpskernen, buitengebied, infrastructuur, herstructurering binnenstedelijke gebieden en centrumplannen. Wij maken voor onze klanten:

  • Integrale –ontwikkelingsgerichte of beheersmatige - bestemmingsplannen;
  • Partiële herzieningen van bestemmingsplannen;
  • Wijzigingsplannen;
  • Uitwerkingsplannen.

Wilt u meer informatie over onze bestemmingsplannen, neem dan contact met ons op.